Tak znajdziesz konto po zmarłym

Czytaj dalej
Fot. 123rf
Kaśka Borek

Tak znajdziesz konto po zmarłym

Kaśka Borek

Już 1 lipca 2016 r. we wszystkich bankach i SKOK-ach w Polsce będzie uruchomiona nowa usługa. Usprawni pozyskiwanie informacji o odziedziczonych, ale też zapomnianych pieniądzach w banku

1 lipca 2016 r. we wszystkich bankach prowadzących działalność w Polsce, a także w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK-i), udostępniona zostanie nowa usługa - centralna informacja. Usprawni pozyskiwanie wiedzy o odziedziczonych, jak również zapomnianych pieniądzach na kontach.

Tak będzie
Dzięki opracowanemu przez Krajową Izbę Rozliczeniową rozwiązaniu, centralnej informacji o uśpionych rachunkach, łatwiej i szybciej dowiemy się, czy w którejś z instytucji finansowych są pieniądze, do których mamy prawo.
Nie trzeba już będzie poszukiwać rachunków w każdym banku z osobna. Wystarczy, że złożymy zapytanie w wybranej placówce banku lub SKOK-u.

Po co to będzie
Centralna informacja umożliwi rozwiązanie problemu tak zwanych rachunków uśpionych.

Co to są rachunki uśpione
Ten umowny termin to określenie potocznie używane w kontekście kont bankowych osób zmarłych, o których nie wiedzieli spadkobiercy, oraz rachunków należących do osób, których spadkobierców nie odnaleziono (ale też takich kont, o których istnieniu zapomnieli sami ich właściciele).
Już od lipca 2016 r. zdeponowane tam pieniądze będą mogły szybciej trafić do osób upoważnionych do ich posiadania. Wszystko dzięki zmianom w prawie, które ułatwią proces uzyskiwania informacji, między innymi właśnie o rachunkach osób zmarłych.

To się nie zmieni
Aby uzyskać informacje o zgromadzonych przez zmarłego oszczędnościach, należy mieć prawomocne postanowienie sądu, które potwierdza prawo do nabycia spadku, lub akt notarialny poświadczający jego dziedziczenie.
Jest to podstawowy warunek uruchomienia procesu poszukiwania konta. Będzie obowiązywał również po wejściu w życie nowych przepisów.

Poszukiwania zabierały czas
Dopełnienie formalności związanych z otrzymaniem dokumentu związanego ze spadkiem to dla spadkobiercy zwykle nie jest problem. Znacznie poważniejsze trudności mogły pojawić się na etapie ustalania, czy istnieją rachunki bankowe, na których mogą znajdować się pieniądze, które zgodnie z prawem mu się należą (jako spadkobiercy).
Aby zdobyć taką wiedzę, trzeba było zwrócić się z indywidualnym zapytaniem o rachunek danej osoby do każdego banku lub SKOK-u osobno.

- Mając na uwadze to, że w naszym kraju działa obecnie blisko 40 banków komercyjnych, ponad 560 spółdzielczych i około 50 SKOK-ów, proces ten był bardzo czasochłonny, co zniechęcało wiele osób do poszukiwań - opisuje Maja Markiewicz z KIR.

Od 1 lipca 2016 r. będzie łatwiej
Proces pozyskiwania informacji o rachunkach uśpionych będzie teraz przebiegał znacznie sprawniej. Dużym ułatwieniem będzie możliwość złożenia jednego wniosku w dowolnym banku lub SKOK-u przez osobę posiadającą tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku albo poszukującą własnych rachunków.

Uwaga, zapamiętajmy: nie trzeba będzie być klientem instytucji, w której będziemy chcieli złożyć zapytanie. Będziemy to mogli zrobić tam, gdzie będzie nam po prostu najwygodniej.

Jak będzie wyglądał ten proces
Mając tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku (lub poszukując własnego rachunku), będziemy mogli złożyć w banku lub SKOK-u wniosek o udzielenie informacji o rachunkach uśpionych. Na tej podstawie pozyskamy wiedzę o istnieniu rachunku bankowego lub imiennym rachunku członka kasy. W szczególnych przypadkach (śmierć posiadacza rachunku; brak dyspozycji dotyczących rachunku w okresie 10 lat) otrzymamy także informację o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego, niezawartej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, lub umowy imiennego rachunku członka kasy.

Co będzie działo się dalej
Przyjmujący wniosek sprawdzi tożsamość wnioskodawcy i tytuł prawny do spadku (na przykład postanowienie o stwierdzeniu jego nabycia czy akt poświadczenia dziedziczenia). Potem skieruje zapytanie do centralnej informacji. Ta odpyta wszystkie banki i kasy o rachunek należący do danej osoby.

Ile to potrwa
Każdy bank i SKOK będzie miał obowiązek udzielenia odpowiedzi niezwłocznie - ale nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od dnia otrzymania zapytania.

Gdzie trafi odpowiedź
Centralna informacja prześle raport - w formie zbiorczej informacji - do instytucji finansowej, w której złożymy zapytanie. W raporcie będzie wskazany podmiot prowadzący rachunek, jego numer, potwierdzenie, czy konto jest aktywne, oraz informacja, czy jest to rachunek wspólny.

Będzie też informacja o rachunkach bankowych rozwiązanych lub wygasłych z przyczyn określonych w prawie bankowym (to znaczy z powodu śmierci jego posiadacza albo braku dyspozycji).

Musimy jednak wiedzieć o tym, że uzyskanie szczegółowych danych dotyczących rachunku – jak sprawdzenie jego rodzaju i salda – będzie możliwe wyłącznie w tej placówce banku czy SKOK-u, w której rachunek jest prowadzony. Tylko tam będzie można również pobrać pieniądze zgromadzone na wskazanych kontach.

Ważne informacje

Finanse. Czy ta usługa będzie płatna?
Tak, usługa związana z uzyskaniem informacji o tak zwanych kontach uśpionych jest płatna. Opłata ta została przewidziana przez ustawodawcę. Zgodnie ze zmienionymi przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz ustawy z 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych zbiorcza informacja może być dostarczona wnioskodawcy przez bank lub SKOK-i odpłatnie. Przy czym zastrzeżono, że opłata ta nie może być wyższa niż koszt wygenerowania informacji.

Formalności. Jakie dokumenty od wnioskodawcy
Wnioskodawca będący osobą, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku, musi wykazać swój tytuł prawny do spadku. Co do zasady, wnioskodawcą będzie spadkobierca. Choć może nim być również nabywca spadku, który – zgodnie z art. 1053 Kodeksu cywilnego - wstępuje w prawa i obowiązki spadkobiercy. Spadkobierca, co do zasady, musi mieć prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia oraz wykazać, że jest spadkobiercą wskazanym w tym dokumencie, np. w oparciu o dowód osobisty. W przypadku nabywcy spadku konieczne będzie dodatkowo okazanie umowy nabycia spadku.

Dokumenty. Czego się nie dowiesz ze zbiorczej informacji
Zbiorcza informacja obejmuje wyłącznie informacje na temat tego, czy rachunek uśpiony istnieje. Nie dowiesz się z niej, jaki to jest rachunek i jakie jest jego saldo. Wynika to z przepisów, które jasno określają zakres danych, jakie zawarte zostaną w zbiorczej informacji. Założono, że na etapie jej uzyskiwania istotne jest pozyskanie przez wnioskodawcę informacji, które banki lub SKOK-i prowadzą lub prowadziły poszukiwane rachunki. Po uzyskaniu takiej informacji wnioskodawca z łatwością uzyska dodatkowe informacje w placówce właściwego banku lub SKOK-u.

Warto wiedzieć

Centralna informacja o rachunkach uśpionych
Ruszy 1 lipca 2016 r. Sprawdź, kto ją poprowadzi.

Banki i SKOK-i z nowymi obowiązkami
To nie koniec zmian, które wprowadza nowa ustawa.

Kaśka Borek

Zawodowo obecnie zajmuję się przede wszystkim szeroko pojętym poradnictwem. Jestem otwarta na ludzi i świat, ciekawa wydarzeń. Chcę zrozumieć innych, poznać ich intencje, zainteresowania i kłopoty.
Prywatnie interesuję się sportami ekstremalnymi i aranżacją wnętrz.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.