Tadeusz Banachiewicz i Kazimierz Kordylewski poszli po gwiezdnych ścieżkach. Znani astronomowie z Krakowa

Czytaj dalej
Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe
Paweł Stachnik

Tadeusz Banachiewicz i Kazimierz Kordylewski poszli po gwiezdnych ścieżkach. Znani astronomowie z Krakowa

Paweł Stachnik

Dwaj wybitni XX-wieczni polscy astronomowie związani byli z Krakowem. Tutaj pracowali, dokonywali odkryć i wychowywali swoich następców.

Pierwszy z nich, Tadeusz Banachiewicz, urodził się 13 lutego 1882 r. w Warszawie. W 1900 r. ukończył tamtejsze V Gimnazjum (ze srebrnym medalem) i rozpoczął studia astronomiczne na Wydziale Fizyczno-Matematycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Już w ich trakcie opublikował swoją pierwszą pracę naukową w znanym niemieckim periodyku „Astronomische Nachrich­ten”. Traktowała ona o matematycznym opracowaniu obserwacji zakrycia gwiazdy przez Jowisza. W 1904 r. otrzymał na uniwersytecie tytuł kandydata nauk matematycznych i złoty medal za pracę z astronomii obserwacyjnej (na temat precyzyjnych pomiarów astrometrycznych wykonywanych tzw. heliometrem).

Zaproszenie do Krakowa
Zgodnie z ówczesnym zwyczajem studia uzupełniające odbył za granicą - w Getyndze, a potem w rosyjskim Centralnym Obserwatorium Astronomicznym w Pułkowie koło Petersburga. Po powrocie do Warszawy został młodszym asystentem w tamtejszym Obserwatorium Astronomicznym. Natomiast od 1910 r. pracował w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu w Kazaniu. Tam się habilitował, a jesienią 1915 r. przeniósł się do Obserwatorium Astronomicznego w Dorpacie (dziś to Tartu w Estonii). Był tam kolejno docentem prywatnym, docentem etatowym, profesorem nadzwyczajnym, a wreszcie dyrektorem. Dorpackim obserwatorium kierował do maja 1918 r., gdy uniwersytet został ewakuowany do Rosji.

Banachiewicz wrócił wtedy do Polski i podjął pracę na Politechnice Warszawskiej, zostając zastępcą profesora geodezji. W międzyczasie otrzymał od władz Uniwersytetu Jagiellońskiego zaproszenie do objęcia profesury astronomii. W tych latach, tuż po odzyskaniu niepodległości, władze krakowskiej uczelni starały się ściągać z zagranicy polskich uczonych, którzy zdobyli pozycję i uznanie, proponując im objęcie samodzielnych katedr. Tadeusz Banachiewicz propozycję przyjął i w marcu 1919 r. został profesorem UJ oraz dyrektorem uczelnianego Obserwatorium Astronomicznego przy ul. Kopernika.

W Krakowie zainicjował wydawanie najpierw „Okólnika Obserwatorium Krakowskiego”, w 1922 r. „Roczników Astronomicznych Obserwatorium Krakowskiego”, w 1923 r. „Dodatku Międzynarodowego do Roczników Obserwatorium Krakowskiego”, a wreszcie w 1925 r. periodyku naukowego „Acta Astronomica”.

Jednym z najważniejszych osiągnięć prof. Banachiewicza jako dyrektora obserwatorium było rozpoczęcie budowy terenowej stacji obserwacyjnej UJ. Wybrano dla niej szczyt Łysina w Beskidzie Wyspowym, około 30 km od Krakowa. Teren podarował jego właściciel, książę Kazimierz Lubomirski (dziś szczyt nosi nazwę Lubomir). Panowały tam dobre warunki obserwacyjne - w najbliższej okolicy nie było źródeł zanieczyszczenia powietrza i świateł. Stacja ukończona w 1922 r. z powodzeniem służyła do obserwacji i badań nad gwiazdami zmiennymi. Odkryto w niej dwie komety. We wrześniu 1944 r. została spalona przez Niemców, odbudowano ją dopiero w 2007 r.

Przewidział zakrycie
6 listopada 1939 r. prof. Banachiewicz został aresztowany podczas Sonderaktion Krakau. Wywieziono go do obozu w Sachsenhausen, z którego wrócił w lutym 1940 r. Niemcy zezwolili mu na wznowienie pracy w krakowskim obserwatorium, acz nie na stanowisku dyrektora, tylko zastępcy. Po wojnie Banachiewicz powrócił na stanowisko dyrektorskie. Jednocześnie został profesorem geodezji wyższej i astronomii na Wydziałach Politechnicznych Akademii Górniczo-Hutniczej. W 1953 r. pozyskał od wojska Fort Skała na Bielanach, w którym nową siedzibę znalazło Obserwatorium Astronomiczne UJ.

Naukowo Tadeusz Banachiewicz zajmował się mechaniką nieba i astronomią sferyczną. Prowadził obserwacje gwiazd zmiennych (stało się to specjalnością Obserwatorium Astronomicznego UJ), obliczał orbity komet i planetoid. Opracował metodę obliczania orbit parabolicznych, znaną dziś jako metoda Banachiewicza-Olber­sa. W 1911 r. przewidział rzadkie zjawisko: zakrycie gwiazdy 6G Librae przez Jowisza i jego satelitę Ganimedesa. W marcu 1930 r. - krótko po lutowym odkryciu Plutona - na podstawie pierwszych obserwacji tej planety określił wstępnie jej orbitę. W 1927 r. zaprojektował chronokinematograf służący do precyzyjnej obserwacji całkowitych zaćmień Słońca. Urządzenie zostało z powodzeniem użyte podczas ekspedycji obserwacyjnych w czasie zaćmień w Laponii Szwedzkiej (1927), Stanach Zjednoczonych (1932), Grecji, Japonii oraz na Syberii (1936). Do historii astronomii przeszedł także jako autor tzw. krakowianów (1925), czyli specjalnych wzorów matematycznych stosowanych w geodezji oraz mechanice nieba, niezwykle ułatwiających obliczenia.

Tadeusz Banachiewicz zmarł w Krakowie 17 listopada 1954 r. Dzięki zabiegom swojego ucznia Kazimierza Kordylewskiego spoczął w Krypcie Zasłużonych na Skałce wśród zasłużonych artystów i innych uczonych.

Księżyce Kordylewskiego
Kazimierz Kordylewski był o pokolenie młodszy od Tadeusza Banachiewicza. Urodził się 11 października 1903 r. w Poznaniu. Tam ukończył szkołę powszechną i Gimnazjum im. św. Marii Magdaleny. Od młodości interesował się astronomią i ją też zaczął studiować w 1922 r. na Uniwersytecie Poznańskim.

Po dwóch latach przeniósł się do Krakowa na UJ. Był wyróżniającym się studentem, dzięki czemu od razu został zatrudniony jako asystent w Obserwatorium Astronomicznym UJ kierowanym przez prof. Banachiewicza.
Jego astronomiczny talent szybko się potwierdził: w 1926 r. Kordylewski skończył studia i od razu dokonał swojego pierwszego odkrycia - gwiazdy o nazwie Tau Corvi w konstelacji Kruka. W 1932 r. uzyskał doktorat z astronomii na Uniwersytecie Jagiellońskim, a dwa lata później został tam adiunktem. Wiele razy wyjeżdżał naukowo m.in. do Szwecji, Danii, Niemczech, Czechosłowacji, Laponii Szwedzkiej, Holandii.

Podczas okupacji zaniechał pracy naukowej i aby się utrzymać, zajmował się handlem. Podczas nieobecności aresztowanego przez Niemców prof. Banachiewicza opiekował się majątkiem Obserwatorium Astronomicznego UJ, m.in. zakopując w piwnicy zabytkowe przyrządy. Po zakończeniu wojny powrócił do pracy. W obserwatorium zorganizował służbę czasu, a od 1946 r. nadawanie sygnałów czasu na antenie Polskiego Radia. W 1949 r. zapoczątkował w Krakowie pokazy wahadła Foucaulta (odbywają się do dziś). W 1954 r. zajął się organizacją prac nad budową radioteleskopu w Krakowie.

Opracował prostą i szybką metodę graficzną wyznaczania minimum jasności gwiazd zmiennych (tzw. metodę kalkową). W 1956 r. na szczycie Łomnicy w Tatrach odkrył dwa Pyłowe Księżyce Ziemi (czyli drobiny materii w przestrzeni kosmicznej tworzące pyłowe chmury). Nazwano je Księżycami Kordylewskiego. Dla potwierdzenia odkrycia zorganizował trzy wyprawy morskie na wody równikowe. Ich uczestnicy prowadzili tam obserwacje nocnego nieba.

Wykładał astronomię z geografią matematyczną na UJ i w Państwowych Wyższych Szkołach Pedagogicznych w Krakowie i Rzeszowie, a także astronomię dla studentów fizyki na uniwersytetach w Krakowie i Lublinie. W Obserwatorium Astronomicznym UJ pracował przez 40 lat (z przerwą na czas okupacji). Na emeryturę przeszedł w 1974 r., ale nie przerwało to jego aktywności naukowej. Słynął z działalności popularyzatorskiej m.in. w    Towarzystwie Wiedzy Powszechnej, szkołach, radiu i telewizji. W 1955 r. to właśnie z jego inicjatywy przeniesiono zwłoki prof. Tadeusza Banachiewicza z cmentarza Rakowickiego do grobów zasłużonych na Skałce.
Kazimierz Kordylewski zmarł 11 marca 1981 r. Spoczął na cmentarzu Rakowickim.

Paweł Stachnik

Dodaj pierwszy komentarz

Komentowanie artykułu dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników, którzy mają do niego dostęp.
Zaloguj się

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2023 Polska Press Sp. z o.o.