Świadczenie rodzicielskie – 1000 zł!

Czytaj dalej
Fot. 123rf
Kaśka Borek

Świadczenie rodzicielskie – 1000 zł!

Kaśka Borek

1000 zł – aż tyle miesięcznie mogą dostać rodzice pracujący na umowie-zleceniu albo bezrobotni. Dla kogo jest to świadczenie? Na jakich zasadach je otrzymać? Odpowiadamy na wasze pytania.

1000 zł miesięcznie na dziecko – to nowe świadczenie, które weszło w życie z początkiem 2016 r. Dzięki niemu rodziny, którym urodzi się dziecko, a które z powodu swojej sytuacji zawodowej nie mogły skorzystać wcześniej z urlopu rodzicielskiego lub macierzyńskiego, mogą dostać 1000 zł miesięcznie. Na rękę!

Komu przysługuje

Nowe świadczenie rodzicielskie jest dla rodziców, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego.
W praktyce mogą z niego skorzystać:

Wniosek o świadczenie rodzicielskie składamy w tych instytucjach naszej gminy, które zajmują się świadczeniami rodzinnymi. O konkretne adresy pytaj w swoim urzędzie gminy lub miasta

Ważne dla rolników

Ustawa umożliwia też skorzystanie z rodzicielskiego rolnikom. Im świadczenie będzie wypłacała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Ważne dla bezrobotnych

Osoby bezrobotne korzystają z nowego świadczenia niezależnie od tego, czy są zarejestrowane w urzędzie pracy, czy nie.
Gdy zostanie im przyznane świadczenie rodzicielskie, nie stracą statusu osoby bezrobotnej. Będzie opłacana za nie składka na ubezpieczenie zdrowotne i będą uprawnione do zasiłku dla bezrobotnych.

Co z dochodem?

Nie ma znaczenia. To świadczenie jest przyznawane niezależnie od dochodu rodziny!

Na jak długo

Świadczenie rodzicielskie można pobierać przez:

Terminy te liczone są od dnia porodu, jak też przyjęcia dziecka na wychowanie.

Uwaga!
W tym samym czasie przysługuje jedno świadczenie rodzicielskie – bez względu na liczbę wychowywanych dzieci.

Co z dzieckiem urodzonym przed 2016 r.?

Jeśli twoje dziecko urodziło się przed 1 stycznia 2016 r., a nie masz prawa do zasiłku macierzyńskiego, też możesz skorzystać ze świadczenia rodzicielskiego. Będzie ci przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez twoje dziecko pierwszego roku życia (dłużej w przypadku wieloraczków).
Przykładowo: na dziecko urodzone 1 grudnia 2015 r. rodzice mogą pobierać świadczenie przez 11 miesięcy.
W przypadku ciąż mnogich ze świadczenia mogą skorzystać nawet rodzice dzieci urodzonych w 2014 r.!

Ważne informacje

Formalności. Kiedy po pieniądze i kto ich nie dostanie

Rodzicielskie nie zależy od dochodu twojej rodziny

Wyjaśniamy. Skąd się wzięło świadczenie rodzicielskie
Studenci, rolnicy, bezrobotni i pracujący na umowę o dzieło, gdy zostawali rodzicami przed 1 stycznia 2016 r., nie przysługiwał im ani urlop macierzyński, ani rodzicielski. Byli w gorszej sytuacji niż rodzice zatrudnieni na etacie i osoby, które nie są pracownikami, ale podlegają ubezpieczeniu chorobowemu (np. przedsiębiorcy sami opłacający składki i zatrudnieni na umowę-zlecenie, od której odprowadzane są składki na ubezpieczenie chorobowe). Chodziło o to, by zlikwidować tę nierówność dotykającą osoby, które ze względu na swoją sytuację zawodową nie mogły korzystać z urlopu rodzicielskiego lub macierzyńskiego.

Wyjaśniamy. Funkcjonuje też pod inną nazwą
Świadczenie rodzicielskie to nazwa oficjalna. Potocznie mówimy o kosiniakowym (bo jego pomysłodawcą był były minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz; świadczenie przyjął Sejm poprzedniej kadencji). Czasami usłyszysz też, że ktoś nazywa świadczenie rodzicielskie nowym becikowym.
Ale tak czy siak, wszystko sprowadza się do jednego: po zmianach, które weszły w życie w styczniu 2016 r., rodzice, którzy dotąd nie mogli skorzystać z urlopu rodzicielskiego lub macierzyńskiego, teraz mogą dostawać po tysiąc złotych miesięcznie. I to na rękę.

Warto wiedzieć

Gdy rodzina przyjmuje na wychowanie
Od kiedy będzie jej wtedy przysługiwać rodzicielskie?
Gdy rodzina przyjmie dziecko na wychowanie, świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia objęcia opieką – przez określoną prawem liczbę tygodni, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko siedmiu lat. Gdy będzie miało odroczony obowiązek szkolny – nie dłużej niż do ukończenia 10. roku życia – wyjaśnia Irena Smuda, naczelnik wydziału świadczeń rodzinnych UM Zielona Góra.

Inni rodzice również skorzystali na zmianach
Dla części nowa ustawa oznaczała nowe świadczenie.
Dla niektórych – wyższe, np. dla ubezpieczonych w KRUS (wcześniej przysługiwały im jednorazowe świadczenia będące równowartością czterech najniższych emerytur). Skorzystali również rodzice, którzy byli na urlopie, ale ich zasiłek macierzyński nie przekraczał 1 tys. zł, bo dostali podwyżkę. Od 1 stycznia 2016 r. minimalna wysokość netto (na rękę) świadczeń z tytułu zasiłku macierzyńskiego nie może być niższa niż rodzicielskie (1000 zł miesięcznie).

Wychowawcze a rodzicielskie
Czy można pobierać te dwa świadczenia jednocześnie? A Świadczenie wychowawcze to 500 zł, które weszło w życie od kwietnia 2016 r. Czy można je pobierać razem z rodzicielskim, które wynosi 1000 zł? - pytacie.
Tak. Obydwa świadczenia są od siebie niezależne - wyjaśnili eksperci Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ale należy pamiętać o jednej ważnej kwestii.
Otóż świadczenie rodzicielskie wliczać się będzie do dochodu przy ustalaniu kryterium dochodowego do świadczenia wychowawczego - jeśli rodzic stara się o wsparcie na pierwsze dziecko w rodzinie. Kryterium to wynosi 800 zł netto (na rękę) lub 1200 zł netto, gdy chodzi o dziecko niepełnosprawne.

Kaśka Borek

Zawodowo obecnie zajmuję się przede wszystkim szeroko pojętym poradnictwem. Jestem otwarta na ludzi i świat, ciekawa wydarzeń. Chcę zrozumieć innych, poznać ich intencje, zainteresowania i kłopoty.
Prywatnie interesuję się sportami ekstremalnymi i aranżacją wnętrz.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.