ŚDM 2016. Młodzież nadzieją Kościoła – czy Kościół nadzieją młodzieży?

Czytaj dalej

ŚDM 2016. Młodzież nadzieją Kościoła – czy Kościół nadzieją młodzieży?

Międzynarodowe sympozjum w kontekście przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Termin: 13-16 kwietnia 2016
Miejsce: Aula Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3
Miejsce programu kulturalnego: Kraków i okolice
Organizator:
Instytut Teologii Praktycznej – Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Institut für Pastoraltheologie der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz (Niemcy)


Autor: Joanna Urbaniec

Instytucje współpracujące:
Ruhr Universität Bochum (Niemcy)
Gréckokatolícka Teologická Fakulta Prešovskej Univerzity v Prešove (Słowacja)
Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie (Ukraina)

Komitet honorowy:
J. Em. Ks. Kard. Stanisław Dziwisz – Metropolita Krakowski
J. Em. Ks. Kard. Stanisław Ryłko – Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich (Rzym)
J. Em. Kard Karl Lehman – Arcybiskup Moguncji (Niemcy)
J. Eksc. Arcybiskup Ján Babjak SJ – Greckokatolicki Metropolita Preszowski (Słowcja)
J. Eksc. Ks. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki – Metropolita Lwowski (Ukraina)
J. Magn. Ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak – Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Komitet Światowych Dni Młodzieży w Krakowie
ze strony państwowej:
Prof. Dr. Jacek Majchrowski –- Prezydent Stołecznego Miasta Krakowa
Pan Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego

Komitet naukowy:
Prof. Dr. Philipp Müller – Johannes Gutenberg Universität Mainz (Niemcy)
Prof. Dr. Bernhard Grümme – Ruhr Universität Bochum (Niemcy)
Prof. Dr. Joachim Wiemeyer – Ruhr Universität Bochum (Niemcy)
Ks. doc. Peter Tirpak – Gréckokatolícka Teologická Fakulta Prešovskej Univerzity v Prešove (Słowacja)
Ks. Prof. Dr hab. Tadeusz Panuś – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Ks. dr hab. Jan Dziedzic, prof. UPJPII – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

12 kwietnia (wtorek)

Godz. 19.00 – kolacja, stołówka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3; przywitanie gości.

13 kwietnia (środa)

7.00 – Msza św. w kościele misjonarzy lub 7.30 w kaplicy ul. Bernardyńska 3
8.00 – Śniadanie (w miejscu noclegu u misjonarzy, dla pozostałych osób Bernardyńska 3)
I sesja (naukowa - profesorowie) – aula UPJPII, ul. Bernardyńska 3 – godz. 9.30-18.00
9.30 – Słowo J.E. Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza, Metropolity Krakowskiego.
9.45 – Słowo J.M. Ks. prof. dra hab. Wojciecha Zyzaka, rektora UPJPII.
10.00 – Ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski (UPJPII) - Młodzież w oczach papieży na podstawie przemówień podczas Światowych Dni Młodzieży.
10.20 – 10.50 – Prof. Philipp Müller (Johannes Gutemberg Universität Mainz) - Jugendpastoral in Deutschlad.
10.50 – 11.20 – Prof. Dr. Bernhard Grümme (Ruhr Universität Bochum) – Der Pluralismusbegriff der Religionspädagogik und seine Tragfähigkeit angesichts neuerer Jugendforschungen.
11.20 – 11.50 przerwa na kawę
11.50 – 12.20 – O. dr. hab. Marek Fiałkowski OFMConv (KUL) – Papieża Franciszka inspiracje dla duszpasterstwa młodzieży.
12.20 – 12.50 – Prof. Joachim Wiemeyer (Ruhr Universität Bochum) – Jugendarbeitslosigkeit als sozialethisches Problem.
12.50 – 13.20 – Ks. doc. Dr Peter Tirpak (Uniwersytet Preszów) – Obraz współczesnej młodzieży na Słowacji i nowe duszpasterskie inicjatywy wśród młodzieży.
Dyskusja
13.30 – 14.30 – obiad (Bernardyńska 3)
15.00 – 15.30 – Dr Bernardette Jonda (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Institut für Soziologie oraz Polska Akademia Nauk) – Młodzież w Niemczech wobec aktualnych wyzwań. Jaką role przy tym odgrywają wiara i Kościół.
15.30 – 16.00 – Ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś (UPJPII) – Czy katecheza jest szansą w formowaniu dzisiejszej młodzieży.
16.00 – 16.25 – Dr Anna Szkudlarek (Kraków) – Portret uczestników Światowych Dni Młodzieży na podstawie badań ankietowych osób wyjeżdżających z Polski do Sydney, Madrytu i Rio de Janeiro.
16.25 – 16.50 – przerwa na kawę
16.50 – 17.15 – Ks. dr hab. Jan Dziedzic (UPJPII) – Religijność a kształtowanie postaw moralnych młodego pokolenia.
17.15 – 17.35 – Marcin Morawski (Ruhr Universität Bochum) – Nauka religii w szkole – most pomiędzy młodzieżą i Kościołem.
17.40 - 18.00 - Dyskusja podsumowująca
18.30 – Wyjazd do Bolechowic – grill

14 kwietnia (czwartek)

7.00 - Msza św. w kościele misjonarzy lub 7.30 w kaplicy ul. Bernardyńska 3
8.00 - Śniadanie (w miejscu noclegu u misjonarzy, dla pozostałych osób Bernardyńska 3)
II sesja (studenci, doktoranci) – aula UPJPII, ul. Bernardyńska 3 – godz. 9.00 – 13.30
Część I (wspólna) – godz. 9.00-10.15
Ks. mgr lic. Michał Wilkosz (Kraków – Freiburg) – Młodzi Niemcy i Polacy jako adresaci nowej ewangelizacji.
Ivaniuk Serhij (Lwów – Ukraina) – Chrześcijańska formacja młodzieży na Zachodniej Ukrainie (stan obecny i perspektywy).
Fr. Minden (Moguncja) – Vorstellung der Ergebnisse der U27-Sinus-Milieustudie.
10.15 – Pantomima (studenci z Krakowa)
10.45-11.15 – przerwa na kawę
Część II (w grupach) 11.15 – 13.30 (uczestnicy sami wybierają grupę)
Grupa I
Fr. Augustinus (Moguncja) – Die Projekte Jugendkirche und Nightfever.
Fr. Dietz-Pappert (Moguncja) - Firmkatechese in Deutschland.
Tadeusz Biela (Kraków) – Nowa ewangelizacja-nowy styl, nowe drogi, nowe wspólnoty (Neuevangelisierung-neuer Stil, neue Wege, neue Gemeinschaften).
Ignacy Nimpa Thupou, Paweł Ayi Ayi, (paulini Kraków – Kamerun) - Działalność Kościoła wśród młodzieży w Kamerunie.
Dyskusja
Grupa II
Renata Chrzanowska (UPJPI – Kraków) – Formacja religijna młodzieży poprzez teatr
Bc. Marcela Fedinová - Mgr. Viktória Žolnová (Preszów – Słowacja) - Prostriedky prehlbovania duchovného života mladých v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku
Anna Taras (Białoruś) - Religijność młodzieży we współczesnej Białorusi
Daniela Revai (Rumunia) – Działalność młodzieży w kościele katolickim w Rumunii.
Radosław Janica (Kraków - Ignatianum) – Młodzież wiosną Kościoła. Multimedialny projekt pastoralny owocem doświadczeń duszpasterstw akademickich Krakowa.
Dyskusja
13.30 – 14.30 - Obiad (Bernardyńska 3)
15.00 wyjazd do Łagiewnik
Nawiedzenie sanktuarium Miłosierdzia Bożego i sanktuarium św. Jana Pawła II
18.30 – Kolacja (Bernardyńska 3)

15 kwietnia 2016 (piątek) – program kulturalny

7.00 – Msza św. w kościele misjonarzy lub 7.30 w kaplicy ul. Bernardyńska 3
8.00 - Śniadanie (w miejscu noclegu u misjonarzy, dla pozostałych osób Bernardyńska 3)
9.00 - Zwiedzanie Wawelu (Katedra) i centrum miasta
13.00-14.00 – Obiad (ul. Bernardyńska 3)
15.00 – Wyjazd do Nowej Huty. Zwiedzanie Nowej Huty i Arki Pana. Fakultatywnie: zwiedzanie Sanktuarium Krzyża Świętego w Mogile / zwiedzanie muzeum PRL i dawnego kombinatu metalurgicznego
Kolacja indywidualnie (jest też możliwość zamówienia kolacji na Bernardyńskiej 3, proszę zgłosić organizatorom)

16 kwietnia 2016 (sobota) – program kulturalny
7.00 – Msza św. w kościele misjonarzy lub 7.30 w kaplicy ul. Bernardyńska 3
8.00 – Śniadanie (w miejscu noclegu u misjonarzy, dla pozostałych osób Bernardyńska 3)
Przed południem zwiedzanie dzielnicy Kazimierz (kościoły na Skałce i św. Katarzyny oraz dawna dzielnica żydowska)
13.00 – obiad (ul. Bernardyńska 3)
Wyjazd
Dla osób wyjeżdżających później możliwość zamówienia posiłków w sobotę i niedzielę na ul. Bernardyńskiej 3 (proszę zgłosić organizatorom)

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.