Przyznano nagrody marszałka za najważniejsze wydarzenia muzealne ZDJĘCIA

Czytaj dalej
PSZ

Przyznano nagrody marszałka za najważniejsze wydarzenia muzealne ZDJĘCIA

PSZ

Poznaliśmy laureatów nagród marszałka za wydarzenie muzealne 2016 roku. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Muzeum w Tarnowskich Górach.

Nagrody i wyróżnienia przyznano tradycyjnie w czterech kategoriach: za dokonania z zakresu konserwacji, publikacje książkowe, dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego i wystawy.

- Nasze muzea są powodem do dumy właśnie dzięki waszej pracy – zwrócił się do muzealników Henryk Mercik. – Naszym celem jest by dalej się rozwijały, by ten entuzjazm i zapał do pracy nie gasł i żeby odwiedzali je ludzie, co się dzieje, nie tylko przy okazji Nocy Muzeów” – podkreślał.

W kategorii wystawa roku przyznano dwie nagrody, które trafiły do Muzeum Historii Katowic za wystawę „Sztuka konserwacji” i do Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu za „Dar Samuela Hirscha”.

- Ta wystawa to tak naprawdę przygoda z jednym ważnym przedmiotem, który ma w sobie tyle symboliki, cierpienia i historii, że mógł stać się punktem wyjścia do bardzo ważnej opowieści. Ta wystawa spełnia istotny cel – stała się hołdem dla zapomnianej dziś społeczności bytomskich Żydów – podkreślał dyrektor Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Leszek Jodliński.

Muzeum Śląskie w Katowicach otrzymało główną nagrodę za dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzację dziedzictwa kulturowego za widowisko wieńczące ubiegłoroczną Industriadę – „Rasa. Pieśni antracytu”.

Spośród publikacji książkowych nagrody przyznano Muzeum w Gliwicach za publikację „Zofia Rydet. Zapis socjologiczny 1978-1990” oraz Muzeum w Sosnowcu za pracę zbiorową „Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje”.

W kategorii dokonania z zakresu konserwacji nagrodzono Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” za konserwację skrzyni dębowej z okuciami żelaznymi ze zbiorów muzeum wraz z wydarzeniami towarzyszącymi.

W tym roku w konkursowe szranki stanęło 21 muzeów, które złożyły 56 dokumentacji do konkursu. Łączna pula nagród zamknęła się w kwocie 40 tys. zł.

ZOBACZ KONIECZNIE: NASZA RAMÓWKA
DZISIAJ POLECAMY PROGRAM KATARZYNY KAPUSTY Z CYKLU TU BYŁAM

PSZ

Komentarze

1
Komentowanie artykułu dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników, którzy mają do niego dostęp.
Zaloguj się

stą

Pan Leszek J. dawno się ośmieszył, co mu wolno. Żal, że ośmiesza MGB (wraz z kolesiami). Kto chce, wie..
Uchwała nr 654/181/V/2017
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 28.03.2017 r.
w sprawie
powołania Pana Leszka Jodlińskiego na stanowisko dyrektora Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 486 z późniejszymi zmianami), art. 15 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 68 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1666)

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala
§ 1
Powołuje się Pana Leszka Jodlińskiego na stanowisko dyrektora Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu z dniem 1 kwietnia 2017 r. na okres siedmiu lat tj. do 31 marca 2024 r.
§ 2
Ustala się wynagrodzenie Pana Leszka Jodlińskiego w wysokości:
-zasadnicze w kwocie 6.000,- zł
-dodatek funkcyjny w wysokości 50% wynagrodzenia zasadniczego tj. 3.000,- zł
-dodatek za wieloletnią pracę – zgodnie z obowiązującymi przepisami
-premia – zgodnie z Regulaminem premiowania dyrektorów i zastępców dyrektorów instytucji kultury wpisanych do „Rejestru instytucji kultury, których organizatorem jest Województwo Śląskie”, powoływanych przez Zarząd Województwa Śląskiego.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2023 Polska Press Sp. z o.o.