Mamy dostaną zasiłek po nowemu

Czytaj dalej
Fot. Fot. pixabay
(aw)

Mamy dostaną zasiłek po nowemu

(aw)

Od przyszłego roku zmienią się zasady przyznawania i wypłaty zasiłków macierzyńskich dla rolników i domowników podlegających ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS.

Zasiłek macierzyński dla ubezpieczonych rolników i domowników będzie przysługiwał matce lub ojcu dziecka, oraz osobie, która przysposobiła lub przyjęła dziecko na wychowanie (również w ramach rodziny zastępczej). Co ważne, ojciec dziecka będzie mógł się ubiegać o zasiłek macierzyński z tytułu jego urodzenia, tylko w określonym przypadku, a mianowicie: skrócenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka, śmierci matki dziecka lub porzucenia dziecka przez matkę.

Zasiłek będzie wypłacany przez 52 tygodnie w przypadku jednego dziecka, ale ulegnie wydłużeniu w przypadku urodzenia (przysposobienia lub przyjęcia na wychowanie) większej liczby dzieci. Osobie uprawnionej do zasiłku macierzyńskiego będzie przysługiwał w tym samym czasie jeden zasiłek macierzyński bez względu na liczbę wychowywanych dzieci.

Zasiłek macierzyński nie będzie przysługiwał, jeżeli: 1) co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzyma zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, 2) dziecko zostanie umieszczone w pieczy zastępczej - w przypadku osoby, która jest matką lub ojcem oraz osoby, która przysposobiła dziecko, 3) jeden z rodziców dziecka lub osoba, która przyjęła dziecko na wychowanie, nie będą sprawować lub zaprzestaną sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Osoba, która zostanie wyłączona z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, traci prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Ubezpieczonej matce dziecka, której przed 1 stycznia 2016 r. zostanie wypłacony zasiłek macierzyński na podstawie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2015 r. (tj. w wysokości czterokrotnej emerytury podstawowej), po dniu 31 grudnia 2015 r. będzie przysługiwał zasiłek macierzyński przez okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia upływu 52 tygodni, licząc od dnia urodzenia dziecka lub przyjęcia dziecka na wychowanie (bądź odpowiednio dłużej w przypadku ciąży mnogiej).

Kwoty miesięczne zasiłku macierzyńskiego w okresie przejściowym wynoszą odpowiednio:

Aby otrzymać zasiłek macierzyński należy złożyć do KRUS odpowiedni wniosek oraz: skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub oświadczenie o dacie przyjęcia dziecka na wychowanie oraz zaświadczenie sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia o przysposobienie dziecka zawierające datę urodzenia dziecka albo prawomocne orzeczenie sądu opiekuńczego o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej albo umowę cywilnoprawną zawartą pomiędzy rodziną zastępczą a starostą oraz dokument potwierdzający wiek dziecka.

Nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku. Prawo do zasiłku macierzyńskiego ustalane będzie od miesiąca urodzenia (przysposobienia lub przyjęcia dziecka na wychowanie), jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia. Np. gdy wniosek zostanie złożony dwa miesiące po urodzeniu dziecka, to matka lub ojciec otrzyma zasiłek z wyrównaniem od miesiąca urodzenia dziecka. W przypadku złożenia wniosku po trzech miesiącach od daty urodzenia (przysposobienia lub przyjęcia na wychowanie), jednak nie później niż w okresie przysługiwania zasiłku, będzie on przysługiwał od począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

(aw)

Dodaj pierwszy komentarz

Komentowanie artykułu dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników, którzy mają do niego dostęp.
Zaloguj się

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2023 Polska Press Sp. z o.o.