Koronawirus a zwolnienie z pracy. W twojej firmie szykują się zwolnienia? Sprawdź, jakie prawa przysługują zwalnianym pracownikom

Czytaj dalej
Fot. pixabay.com
Katarzyna Borek

Koronawirus a zwolnienie z pracy. W twojej firmie szykują się zwolnienia? Sprawdź, jakie prawa przysługują zwalnianym pracownikom

Katarzyna Borek

Sprawdź, jakie prawa przysługują zwalnianym pracownikom - w razie zwolnień indywidualnych, jak również grupowych. Dowiedz się, kiedy przysługuje prawo do odprawy oraz pieniądze za niewykorzystany urlop.

Kiedy można mówić o zwolnieniach grupowych? Co warto wiedzieć o zwolnieniach indywidualnych? Od czego zależy okres wypowiedzenia? Sprawdź.

Zwolnienia indywidualne z pracy

Zgodnie z kodeksem pracy, pracodawca może rozstać się z pracownikiem:

Okres wypowiedzenia uzależniony jest jednak od stażu pracy u danego pracodawcy oraz od rodzaju umowy
W przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony jest to okres równy:

- Z kolei jeżeli dany pracownik był zatrudniony na czas określony to, co do zasady, nie wolno wypowiadać umowy przed końcem okresu, na który została ona zawarta. Wyjątkiem są sytuacje, gdy została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy; wówczas okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. W przypadku umów na zastępstwo okres wypowiedzenia jest równy 3 dniom roboczym – wyjaśnia Paweł Knieć z firmy doradztwa personalnego HRK S.A.

Zwolnienia grupowe

By mówić o zwolnieniach grupowych, firma musi spełnić kilka warunków, które wymieniamy poniżej:

  1. w momencie zwalniania pracowników organizacja powinna zatrudniać minimum 20 osób na etacie;
  2. w ciągu 30 dni pracę musi stracić przynajmniej 10 proc. zatrudnionych, czyli przykładowo 10 osób przy zatrudnieniu 100 osób;
  3. zwolnienie nie może być efektem winy pracowników, a wynikać z problemów finansowych firmy czy likwidacji stanowisk pracy.

[polecane]20047529[/polecane]

Umowy mogą zostać rozwiązane za porozumieniem stron lub poprzez wypowiedzenie przez pracodawcę.

– W obliczu zwolnień grupowych pracodawca ma obowiązek poinformowania związków zawodowych czy organizacji pracowniczych o planowanych działaniach. Musi podać przyczyny swojej decyzji, wskazać grupy objęte zwolnieniami, a także wyznaczyć termin planowanych zwolnień. Powinien także poinformować na jakich zasadach ma zamiar rozstać się z załogą oraz jakie świadczenia zamierza zapewnić. Oczywiście, zwalnianym osobom, zgodnie z ustawą, przysługuje odprawa - komentuje ekspert.

Zwolnień grupowych nie muszą obawiać się pracownicy w ochronie przedemerytalnej oraz kobiety w ciąży. Niestety, zgodnie z ustawą o zwolnieniach grupowych w przypadku tego typu zwolnień z pracy ochronie nie podlegają osoby na urlopach wychowawczych i te wracające do pracy na część etatu, zamiast wychowawczego.

Zwolnienie z pracy: kiedy przysługuje prawo do odprawy?

Prawo do odprawy pieniężnej przysługuje zarówno pracownikom zwalnianym grupowo, jak i indywidualnie.

Warto wiedzieć: kwoty odpraw zależeć jednak będą od czasu przepracowanego w danej organizacji.

Jeżeli dany pracownik pracował w firmie krócej niż 2 lata, to przysługuje mu prawo do odprawy w kwocie miesięcznego wynagrodzenia. Jeżeli pracował od 2 do 8 lat - odprawa wzrasta do kwoty równej dwumiesięcznemu wynagrodzeniu. W przypadku osób zatrudnionych dłużej niż 8 lat, odprawa równa się kwocie trzymiesięcznego wynagrodzenia.
Odprawy pieniężne są limitowane. Ich kwota nie może przekroczyć 39 tys. zł.

[polecane]20016811[/polecane]

Nie wykorzystałeś urlopu? Również otrzymasz pieniądze

Każdemu pracownikowi, któremu nie udało się wykorzystać urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania stosunku pracy, przysługuje ekwiwalent pieniężny.
Ekwiwalent pieniężny za urlop jest wypłacany w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w roku, w którym ustaje stosunek pracy.
W celu ustalenia kwoty stosuje się tzw. współczynnik urlopowy. W 2020 roku wynosi on np. 21,08 w przypadku osób zatrudnionych na pełen etat.
W przypadku zaległego urlopu ekwiwalent należy się w pełnym wymiarze, pod warunkiem, że nie doszło jeszcze do przedawnienia się prawa do tego urlopu.

Katarzyna Borek

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.