Jakie zawody dają gwarancję pracy, jakie – bezrobocia...

Czytaj dalej
Fot. 123rf
Opr. AG źródło: MRPiPS

Jakie zawody dają gwarancję pracy, jakie – bezrobocia...

Opr. AG źródło: MRPiPS

Ukazała się II edycja ogólnopolskiego badania „Barometr zawodów”. W jakich zawodach będzie łatwiej, w jakich trudniej znaleźć pracę w tym roku?

W porównaniu z wynikami zeszłorocznego badania, w 2017 roku prognozuje się coraz częstsze problemy pracodawców z rekrutacją. Zauważalny jest wzrost liczby zawodów deficytowych, szczególnie widoczny w dużych miastach. Problem w większym stopniu dotyczy zawodów związanych z produkcją niż branży usługowej. Z perspektywy pracowników jest to sytuacja korzystna, ponieważ pracodawcy zmuszeni są do zmian i ustępstw, jeśli chodzi o warunki zatrudnienia. W szerszej perspektywie jest to jednak zjawisko niekorzystne i może mieć istotny wpływ na ogólną kondycję gospodarczą, powodując spowolnienie, które będzie miało przełożenie także na rynek pracy.

Praca czeka na kierowców

Najczęściej wskazywanym zawodem deficytowym w skali kraju jest zawód kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych. Podobna sytuacja (szczególnie w dużych aglomeracjach) dotyczy kierowców autobusów.
Najwięcej problemów ze znalezieniem odpowiednich osób do pracy można się spodziewać w branżach związanych z budownictwem i przemysłem (chodzi m.in. o spawaczy, krawców, cieśli i stolarzy budowlanych, murarzy i tynkarzy, monterów instalacji budowlanych).
Inne branże z niedostatkiem pracowników to gastronomia (szefowie kuchni i kucharze), służba zdrowia i usługi medyczne (pielęgniarki i położne, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej), transport oraz usługi (fryzjerzy, mechanicy pojazdów samochodowych). Widoczne są niedobory zarówno wśród robotników wykwalifikowanych, jak i specjalistów (np. samodzielni księgowi).

Informatycy i sprzątaczki

Duże zapotrzebowanie na specjalistów IT, czyli programistów, administratorów baz danych oraz operatorów systemów informatycznych występuje głownie na obszarach wielkomiejskich. Osoba posiadająca odpowiednie umiejętności nie będzie miała żadnych problemów, aby uzyskać dobrze płatną pracę.
W miastach większe szanse na znalezienie pracy mają też osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym, m.in. w takich zawodach, jak fryzjerzy, piekarze, cukiernicy, robotnicy budowlani o różnych specjalnościach, operatorzy maszyn i monterzy. Deficyty pojawiają się także w przypadku zawodów niewymagających specjalistycznych kwalifikacji, jak sprzątaczki i pokojowe, sprzedawcy i kasjerzy oraz pracownicy ochrony fizycznej.

Za dużo techników

Niewiele jest zawodów i branż, w których występuje nadpodaż pracowników. Wśród zawodów nadwyżkowych w 2017 roku znalazły się przede wszystkim takie, w których obserwuje się dużą liczbę absolwentów techników oraz niektórych kierunków studiów wyższych. Zaliczono do nich zarówno techników ekonomistów i techników hotelarstwa, jak i specjalistów administracji publicznej, pedagogów czy nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących.

Różnice regionalne

Poszczególne województwa różnią się pod względem wielkości rynku pracy, jego struktury i wysokości wynagrodzeń. Województwa, na terenie których funkcjonują specjalne strefy ekonomiczne, są szczególnie zróżnicowane wewnętrznie – na obszarach stref występują duże deficyty, wypełniane przez osoby dojeżdżające niekiedy z odległych powiatów. Także stołeczny rynek pracy przyciąga pracowników spoza swojego bezpośredniego obszaru. W większości województw zauważalne są, w mniejszym lub większym stopniu, ogólne trendy.

Opr. AG źródło: MRPiPS

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.