Jakie pieniądze już dają na dziecko. Pomoc finansowa dla rodziny

Czytaj dalej
Fot. 123RF
Kaśka Borek

Jakie pieniądze już dają na dziecko. Pomoc finansowa dla rodziny

Kaśka Borek

Wszyscy mówią o kwocie 500 zł na dziecko, ale już teraz są inne rodzaje pomocy dla rodziców. Można na przykład wziąć tak zwane becikowe czy kosiniakowe albo zasiłek rodzinny z dodatkami.

Państwo wspiera finansowo rodziny na różne sposoby - jednorazowo lub okresowo. Popularne jest choćby becikowe.

Becikowe - kiedy i dla kogo

Z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga, w wysokości 1.000 zł na jedno dziecko. Właśnie tę zapomogę nazywamy popularnie becikowym.

Gdzie złożyć wniosek?

Każda gmina sama ustala instytucję, do której powinny trafić dokumenty. Może to być na przykład urząd miasta czy gminy albo ośrodek pomocy społecznej. Najszybciej dowiesz się w swojej gminie lub mieście, gdzie załatwić formalności.

Kosiniakowe

To nowe świadczenie, przyjęte przez Sejm poprzedniej kadencji. Oficjalnie nazywamy je rodzicielskim. Potocznie mówimy o kosiniakowym (bo jego pomysłodawcą był były minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz), a czasami o tak zwanym nowym becikowym.

Bo to zupełna nowość, która weszła w życie w styczniu 2016 roku. Dzięki niej rodziny, którym urodzi się dziecko, a które z powodu swojej sytuacji zawodowej nie mogły skorzystać dotąd z urlopu rodzicielskiego lub macierzyńskiego, dostają 1.000 zł miesięcznie - na rękę, przez rok.

To świadczenie jest dla tych rodziców, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego. Mogą z niego skorzystać:

Z rodzicielskiego mogą skorzystać również rolnicy. To nowe świadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodu rodziny.

Gdzie i kiedy po świadczenie

Gdy dziecko urodzi się po 1 stycznia 2016, po świadczenie rodzicielskie możesz zgłosić w ciągu 3 miesięcy od porodu. Gdy zrobisz to w późniejszym terminie, też je dostaniesz - ale od miesiąca złożenia wniosku, a nie narodzin malucha.
Twoje dziecko urodziło się przed 1.01.2016, a nie masz prawa do zasiłku macierzyńskiego? Możesz skorzystać ze świadczenia! Będzie przysługiwało od 1 stycznia br. do ukończenia przez dziecko 1. roku życia (dłużej w przypadku wieloraczków). Przykładowo: jeśli maluch urodził się 1 grudnia 2015, możesz pobierać świadczenie przez 11 miesięcy. W przypadku ciąż mnogich ze świadczenia skorzystają nawet rodzice dzieci z rocznika 2014! O szczegóły pytaj w gminie. Wniosek składaj w tych jej instytucjach, które zajmują się świadczeniami rodzinnymi.

Zasiłek rodzinny i dodatki do niego

Zasiłek rodzinny ma pokryć część wydatków związanych z wychowaniem dziecka - nie tylko małego, ale i uczącego się.

Ile można dostać? To zależy od wieku dziecka. Jeśli ma:

Przyznanie tej pomocy jest uzależnione, między innymi, od spełnienia kryterium dochodowego. Wynosi 674 zł na rękę na osobę w rodzinie lub 764 zł w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym.

Od stycznia 2016 roku zaczęły obowiązywać nowe, korzystniejsze zasady. Dotąd gdy rodzina przekraczała próg dochodowy, traciła prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do niego. Teraz świadczenia nie są już odbierane po przekroczeniu progu, ale stopniowo obniżane - wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł łączna kwota świadczeń przysługujących danej rodzinie jest pomniejszana o 1 zł. Tę zasadę nazwano nawet „złotówka za złotówkę”. Nowe przepisy dotyczą zarówno zasiłku rodzinnego, jak i dodatków do niego.

Kto i jak długo ma prawo do pomocy

Prawo do zasiłku rodzinnego (jak również, oczywiście, dodatków do niego) przysługuje:

Zasiłek dostaniemy do ukończenia przez dziecko:

Były podwyżki i jeszcze będą

Od 1 listopada 2015 wzrosło kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego (i specjalnego zasiłku opiekuńczego). Wyższy jest też zasiłek rodzinny i dodatki do niego. Zgodnie z zapowiedziami kwoty kryterium uprawniające do świadczeń rodzinnych zostaną jeszcze raz podniesione - od 1 listopada 2017. Z kolei kolejny wzrost kwot zasiłku rodzinnego i dodatków do niego ma nastąpić od 1 listopada 2016 roku oraz od 1 listopada 2017.

Jakie są dodatki do zasiłku rodzinnego

Dodatek ze względu na urodzenie dziecka.

To 400 zł miesięcznie. Wypłacane przez 2 lata (przy jednym dziecku), 3 (gdy opiekujemy się więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu) lub do 6 lat (dziecko niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym jej stopniu).

To 185 zł miesięcznie, nie więcej niż 370 zł na wszystkie dzieci. Na niepełnosprawne z orzeczeniem - 265 zł miesięcznie

Państwo w różny sposób może pomóc Tobie i Twojej rodzinie na różnych etapach życia. O szczegóły pytaj w swoim urzędzie gminy.
123RF Państwo w różny sposób może pomóc Tobie i Twojej rodzinie na różnych etapach życia. O szczegóły pytaj w swoim urzędzie gminy.

Na wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej.

Na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego.

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego.

Na naukę dziecka poza miejscem zamieszkania.

Kaśka Borek

Zawodowo obecnie zajmuję się przede wszystkim szeroko pojętym poradnictwem. Jestem otwarta na ludzi i świat, ciekawa wydarzeń. Chcę zrozumieć innych, poznać ich intencje, zainteresowania i kłopoty.
Prywatnie interesuję się sportami ekstremalnymi i aranżacją wnętrz.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.