Jak i gdzie wyrobić dowód osobisty

Czytaj dalej
Fot. Piotr Krzyżanowski
Kaśka Borek

Jak i gdzie wyrobić dowód osobisty

Kaśka Borek

Każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce, musi mieć ważny dowód osobisty. Wyjaśniamy, jak go wyrobić po raz pierwszy i jak wymienić - gdy minęła ważność dokumentu.

- Nie załatwiłam kredytu w banku, bo zapomniałam, że dowód osobisty też ma swoją ważność. Mój ją stracił - mówi Czytelniczka. - Przypomnijcie, by sprawdzać daty, bo mogą być kłopoty z załatwieniem spraw w banku czy urzędzie!
Przypominamy. Przy okazji wyjaśniając, jak wyrobić dowód, gdy na przykład stracił swoją ważność.

Terminy ważności
Teraz zależą od tego, ile lat ma osoba, której wydano dowód osobisty. I tak dokumenty wydane po 1 marca 2015 są ważne:

* przez 10 lat od daty wydania - osobie, która ukończyła 5. rok życia,

* 5 lat od wydania - osobie, które nie ukończyła 5. roku życia. Tak, tak, dziecko też może mieć dowód.

Datę określającą ważność znajdziemy w dowodzie.

Uwaga!
! Wszystkie dowody osobiste, wydane w oparciu o poprzednio obowiązujące przepisy, zachowują swoją ważność do czasu upływu terminów w nich zawartych lub do momentu zmiany danych zawartych w dowodzie (nie dotyczy to zmiany adresu zameldowania).
Nie ma obowiązku wymiany dowodów osobistych wydanych bez oznaczenia terminu ich ważności (bezterminowo).

Jak wyrobić nowy dowód w urzędzie
Wniosek możesz złożyć w dowolnym urzędzie gminy. Gdy to zrobisz, otrzymasz potwierdzenie jego złożenia.

Nie możesz iść osobiście iść do urzędu, bo na przykład jesteś osobą chorą lub niepełnosprawną? Możesz złożyć wniosek o dowód w miejscu, w którym przebywasz! Aby skorzystać z tej możliwości, skontaktuj się z najbliższym urzędem gminy.

Co będzie potrzebne
1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego. Możesz go pobrać ze strony internetowej, na przykład urzędu gminy lub portalu www.obywatel.gov.pl, jak również www.mswia.gov.pl
Wniosek dostaniesz też na miejscu w urzędzie gminy.

2. Zdjęcie do dowodu. Powiedz fotografowi, do czego ma być ta fotografia.

3. Dotychczasowy dowód osobisty (lub ważny paszport) - jeśli go posiadasz.

Ile to kosztuje
Nic. Usługa jest bezpłatna.

Ile poczekasz
Maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może się wydłużyć w szczególnych przypadkach, o czym Cię poinformuje urzędnik.

Jak sprawdzić, czy nowy dowód jest gotowy
Nie musisz chodzić do urzędu. Możesz to sprawdzić przez internet - za pośrednictwem strony obywatel.gov.pl

Jak odebrać gotowy dokument
Aby odebrać nowy dowód, musisz osobiście iść do tego urzędu, w którym złożyłeś wniosek o ten dokument (ale są wyjątki od reguły osobistego odbioru; dotyczą na przykład chorych).
Jeśli posiadasz dotychczasowy dowód osobisty, zabierz go ze sobą do urzędu.

Wniosek można złożyć też przez internet
Sprawę załatwisz poprzez stronę internetową epuap.gov.pl
Ale aby móc to zrobić, musisz mieć profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny.

Kto musi mieć dowód osobisty, a kto może
Dowód osobisty musi mieć każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce. A może go mieć osoba, która nie ukończyła jeszcze 18 lat, a chce podróżować za granicę do krajów, w których nie jest wymagany paszport.

Gdy musisz posiadać dowodu, możesz złożyć samodzielnie wniosek o jego wydanie nie wcześniej niż 30 dni przed 18. urodzinami.

Do czego jest potrzebny
To dokument, który:

* potwierdza tożsamość, dane osobowe - na przykład w banku czy urzędzie,

* potwierdza Twoje polskie obywatelstwo - na przykład za granicą,

* umożliwia wyjazd za granicę bez paszportu między innymi do krajów Unii Europejskiej czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jakie dane zawiera dowód osobisty
W tym wydawanym od 1 marca 2015 znajdziesz takie dane na swój temat: imię/imiona i nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, płeć, zdjęcie, numer PESEL, obywatelstwo. Są też dane na temat samego dowodu: jego seria i numer, daty wydania i ważności, kto go wydał.
Nie ma już informacji o wzroście, koloru oczu, podpisie i adresie zameldowania. Ciągle jest jednak zdjęcie. Musi odpowiadać wymogom. Ma obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków. Twarz powinna zajmować 70-80 proc. zdjęcia i pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice. Powinno być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Gdy znajdziesz cudzy dowód
- Znalazłem cudzy dowód osobisty. Co z nim zrobić? - pytacie czasami. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wyjaśnia, że dokument należy niezwłocznie przekazać: 1) organowi dowolnej gminy, 2) policji, 3) innemu organowi administracji publicznej, 4) placówce konsularnej RP, 5) posiadaczowi dowodu osobistego - który w takiej sytuacji musi zawiadomić wskazane organy o utracie dowodu osobistego.

Dowód osobisty dla dziecka
Dzieci do lat 18 nie muszą mieć dowodu - ale mogą. W ich imieniu wniosek składa jeden z rodziców (albo opiekun prawny czy kurator). Dzieci powyżej 5. roku życia muszą być obecne w urzędzie podczas składania wniosku. Jeśli chcesz złożyć go w urzędzie, procedura wygląda podobnie jak w przypadku, gdybyś wnioskował o dowód dla siebie. Podanie możesz złożyć w dowolnym urzędzie gminy. Otrzymasz potwierdzenie jego złożenia. Musisz mieć przy sobie wniosek, zdjęcie dziecka do dowodu oraz swój dowód osobisty lub paszport. Dowód odbierzesz w tym urzędzie, w którym złożyłeś wniosek - osobiście. Przedstaw swój dowód lub paszport oraz dotychczasowy dowód dziecka, jeśli taki posiada. Dziecko nie musi być obecne podczas odbioru.

Kto składa wniosek o dowód
1. Osoba, która nie ukończyła 18 lat - jeśli do dnia 18. urodzin pozostało mniej niż 30 dni.
2. Osoba, która ukończyła 18 lat i nie ma jeszcze dowodu.
3. Osoba, która musi go wymienić, na przykład z powodu zmiany danych osobowych.
4. Obywatel naszego kraju, który mieszka za granicą.
5. Rodzic, opiekun prawny albo kurator - w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (całkowicie ubezwłasnowolniona, dzieci do 13. roku życia) lub która ma tę zdolność ograniczoną (częściowo ubezwłasnowolnieni, dzieci od 13. do 18. roku życia).

Dziecko powyżej 5. rok życia musi być obecne w urzędzie podczas składania wniosku.

Są sytuacje, gdy dowód trzeba wyrobić i gdy nie trzeba
Dowód trzeba wyrobić:
* po ukończeniu 18 lat,
* co najmniej 30 dni przed upływem ważności obecnego dowodu osobistego (ale nie ma kary, jeśli zrobisz to później),
* gdy doszło do zmiany danych na obecnym dowodzie, na przykład zmieniłeś nazwisko,
* gdy tak zmienił się Twój wygląd, że trudno Cię rozpoznać albo jest to niemożliwe,
* gdy doszło do utraty albo uszkodzenia obecnego dowodu.

A czy trzeba zmienić dowód, gdy zmieniłeś adres? Nie! Jeśli zmienił się adres zameldowania, nie trzeba wymieniać dowodu. Ta zasada obowiązuje również, gdy nazwę zmienił urząd, który wydał Ci dowód.

Jak unieważnić dowód osobisty
Dowód zaginął? Został uszkodzony albo skradziony? Zgłoś to jak najszybciej w urzędzie gminy. Jeśli jesteś za granicą - w konsulacie (osobiście, listownie, faksem). Po zgłoszeniu urzędnik unieważni dowód.

Źródło: MSWiA

Kaśka Borek

Zawodowo obecnie zajmuję się przede wszystkim szeroko pojętym poradnictwem. Jestem otwarta na ludzi i świat, ciekawa wydarzeń. Chcę zrozumieć innych, poznać ich intencje, zainteresowania i kłopoty.
Prywatnie interesuję się sportami ekstremalnymi i aranżacją wnętrz.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.