Drewniany kościół sprzed 500 lat

Czytaj dalej
Fot. Michał Gąciarz / Polska Press
Dominika Cicha

Drewniany kościół sprzed 500 lat

Dominika Cicha

Parafia św. Michała Archanioła w Binarowej może poszczycić się niezwykłą świątynią. Jak głosi legenda, obraz Maryi ufundował dla niej sam Jan Kazimierz

Kościół pw. św. Michała Archanioła w Binarowej nosi w sobie ogromne bogactwo.

Kościół w Binarowej
Michał Gąciarz / Polska Press Wszystkie figurki w kościele wykonano z dbałością o detale

Przed laty zwrócił na nie uwagę Miron Białoszewski, który w wierszu „Stara pieśń nad Binnarową” pisał tak:

„O pajęczyno kolorów!! / Bogarodzica Dziewica, /złotem gotycka Maryja/nad ołtarzem płonąca/koralami u szyi,/ u twego syna Gospodzina / cała Jerozolima: /na ścianie/ po prawej stronie/w żółtościach, /w klocach zieleni/skręcone głowa przy głowie/ orszaki wielkopiątkowe/ farbami i kurzem się trzęsą/ na kusych nogach./ Kyrie elejson! / Adamie ty boży kmieciu, / Ewo z tej samej kłody, / we dwoje ołtarz dźwigacie, / aż pogrubiały wam łokcie. / Kyrie elejson!”.

Parafia i wieś Binarowa jest najstarszą w diecezji rzeszowskiej. Przywilej lokacyjny tej miejscowości nadano nadano na prawie niemieckim przez kancelarię króla Kazimierza Wielkiego w 1348 r.

Kościół w Binarowej
Michał Gąciarz / Polska Press Ta figurka Matki Bożej z Dzieciątkiem ma już kilkaset lat

Pierwsza wzmianka o kościele, który spłonął kilkadziesiąt lat później, pochodzi z 1415 r. Obecna świątynia pw. św. Michała Archanioła została zbudowana prawdopodobnie ok. roku 1500. Nie wiadomo, kiedy ją konsekrowano.

Kościół jest budowlą gotycką, jednonawową, o konstrukcji zrębowej. Zbudowano go z drewna i przykryto blachą. Jego wnętrze zdobi zabytkowa polichromia z XVI i XVII w. Malarze ukazali tu sceny inspirowane Nowym Testamentem (m.in.Męka Pańska, siedem sakramentów), a także krajobrazami Binarowej

Kościół w Binarowej
Michał Gąciarz / Polska Press Bogato zdobione ławki zachowały się z czasów XVII wieku

Do najstarszych elementów wyposażenia świątyni należą płaskorzeźby świętych: Barbary, Doroty, Katarzyny i Małgorzaty (ok. 1410 r.), średniowieczna figura Maryi stojąca w ołtarzu głównym, krucyfiks i kamienna chrzcielnica z pierwszej połowy XVI w. oraz zdobne gotyckie okucia kowalskie drzwi prowadzących z kruchty do nawy.

Z XVII w. zachowały się malowane konfesjonały, ołtarz główny i dwa boczne, figury Maryi, Chrystusa i św. Jana na belce tęczowej oraz bogato zdobione ławki, ambona i tron celebransa.

Kościół w Binarowej
Michał Gąciarz / Polska Press Belka tęczowa z Grupą Pasyjną pochodzi z XVII wieku

W XIX wieku kościół ogrodzono drewnianym płotem. Pod koniec tego stulecia wzniesiono też murowaną dzwonnicę, w której mieszczą się trzy dzwony. Jeden z XV w., dwa sprzed 50 lat.

Kościół wielokrotnie odnawiano. Po raz pierwszy w roku 1641, następnie na początku XIX w. i w latach 1953-1956. Prace konserwatorskie trwały również po powodzi, która zniszczyła budynek w 2010 r.

W 2003 roku kościół został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, co uzasadniono: „harmonijnym połączeniem walorów historycznych, architektonicznych i artystycznych oraz najcenniejszą polichromią spośród wszystkich drewnianych kościołów Małopolski”.

Kościół w Binarowej jest szczególnym miejscem kultu maryjnego.

W lewym, bocznym ołtarzu znajduje się łaskami słynący obraz Matki Bożej Piaskowej z XVII wieku. Jest to replika maryjnego wizerunku z krakowskiego kościoła oo. karmelitów.

Nie wiadomo, jak obraz trafił do Binarowej. Jedna z tradycji podaje, że parafia zawdzięcza to królowi Janowi Kazimierzowi. Inna (bardziej prawdopodobna) zakłada, że wizerunek przynieśli karmelici z klasztoru w pobliskim Jaśle.

Dominika Cicha

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.