Dla kogo karta parkingowa. Sprawdź

Czytaj dalej
Fot. Piotr Smoliński / Polska Press
Ilona Burkowska

Dla kogo karta parkingowa. Sprawdź

Ilona Burkowska

Karta uprawnia osoby z niepełnosprawnością m.in. do parkowania w specjalnych miejscach. Kto może mieć taką kartę? Jak i gdzie się o nią starać? – często pytacie. Wyjaśnia to ekspertka.

Karta parkingowa to oficjalny dokument (z imieniem, nazwiskiem, zdjęciem), który, między innymi, uprawnia do parkowania w miejscach przeznaczonych dla niepełnosprawnych. Czyli kopertach, jak je potocznie nazywamy.
Często pytacie nas o kartę parkingową. Właśnie na podstawie tych pytań przygotowaliśmy poradnik, który pod kątem merytorycznym sprawdziła Henryka Łukowiak. Jest przewodniczącą Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w strukturach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Podstawowy warunek, jaki trzeba spełnić
Warunkiem otrzymania karty parkingowej jest to, że musimy mieć orzeczenie wydane przez powiatowy lub miejski zespół zajmujący się orzekaniem o niepełnosprawności – ze szczególnym wskazaniem w nim, że taka karta jest rzeczywiście niezbędna.

Kto może otrzymać
Imienna karta parkingowa przysługuje osobie:

Uwaga!
Bardzo ważne jest, aby wszystkie wyżej wymienione osoby w orzeczeniu – oprócz wymaganych symboli – miały także wskazanie do wydania karty parkingowej. Chodzi o punkt 9 spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w artykule 8 ustęp 3a pkt 1 ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, Dziennik Ustaw z 2012 r., poz._1137, z późn. zmianami.
Bez tego karta parkingowa nie zostanie wydana.

To jest naprawdę ważne
A to dlatego, że tylko osoby niepełnosprawne, które spełniają wszystkie wymienione przez nas kryteria, mogą składać skuteczny wniosek o otrzymanie karty parkingowej.

A gdy mam lekki stopień, należy mi się? - pytacie
Nie. Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności – niezależnie od kodu w orzeczeniu – nie otrzymają karty parkingowej.

Jak się starać
Kartę wydaje przewodniczący miejskiego lub powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności na podstawie ważnego orzeczenia.

Aby uzyskać kartę, trzeba w wybranym miejskim/powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności złożyć osobiście:

Gdy składamy wniosek za kogoś

  1. W przypadku, gdy staramy się o kartę dla niepełnosprawnego dziecka, karta będzie wydana imiennie na dziecko, ale wniosek w jego imieniu składa rodzic lub ustanowiony przez sąd opiekun.
  2. Za osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo wniosek składa jeden z rodziców, opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Kiedy decyzja
W przypadku gdy spełniamy warunki do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami informuje o terminie i miejscu odbioru karty.

Z karty parkingowej można korzystać w Polsce i Unii Europejskiej. Osoba prywatna otrzyma ją maksymalnie na pięć lat
archiwum GL

Ważne informacje

Prawo. Karta nie musi być tylko dla osoby
Kartę parkingową może bowiem uzyskać także placówka zajmująca się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Placówka może otrzymać kartę parkingową maksymalnie na trzy lata – pod warunkiem że samochód jest własnością placówki i służy do przewozu jej podopiecznych. W takiej karcie wpisane są nazwa placówki, adres i numer rejestracyjny pojazdu. Kierujący tym pojazdem może korzystać z karty parkingowej tylko i wyłącznie wtedy, gdy przewozi podopiecznego! W imieniu placówki kartę parkingową odbiera osobiście osoba upoważniona do jej reprezentowania, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.

W podróży. Przyda się w Polsce i w Unii Europejskiej
Z karty parkingowej można korzystać nie tylko w Polsce, ale także krajach Unii Europejskiej. A to dlatego, że jest to dokument o standardzie międzynarodowym. Pamiętajmy jednak, że w poszczególnych krajach obowiązują odrębne przepisy wynikające z prawa drogowego, które obowiązuje w danym kraju. A co za tym idzie, wiążą się z tym odrębne ulgi i uprawnienia dla osób z niepełnosprawnością. Warto to sprawdzić, zanim wyruszymy w drogę.

Przywileje. Co jeszcze daje karta parkingowa
Niepełnosprawny mający kartę parkingową ma prawo do:
1) korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością (tak zwanych kopert) oraz
2) niestosowania się do następujących znaków drogowych:

Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą samochodu, w miejscu widocznym, eksponując jej zabezpieczenia tak, by możliwe było odczytanie numeru i daty ważności karty.

Może się przydać

Sprawdź, co jeszcze
warto wiedzieć o karcie

Na jakiej podstawie płacimy za jej wydanie.
Za wydanie karty parkingowej pobiera się opłatę w wysokości 21 zł. Dzieje się tak na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24 czerwca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 843) w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (płatne w zespole).

Kogo wpisujemy we wniosku o wydanie karty.
We wniosku o wydanie karty parkingowej wpisujemy osobę, którą upoważniamy do odbioru karty.
Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście albo przez osobę upoważnioną, po okazaniu dokumentu potwierdzającego jej tożsamość oraz pisemnego upoważnienia do odbioru.

Uwaga, karty są
ewidencjonowane

Wszystkie karty są ujęte w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).
Osobom, które bezprawnie posługują się kartą parkingową (na przykład używają dokumentu, który był wydany na osobę zmarłą), grozi kara w wysokości 2 tys. zł.

Parking dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych

Warto wiedzieć, że istnieje pewien obowiązek.
Chodzi o obowiązek wyznaczania adekwatnej do wielkości parkingu liczby miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.
I tak – w zależności od miejsca –_na parkingu muszą się znaleźć:
1 stanowisko – gdy liczba wszystkich miejsc wynosi 6–15;
2 stanowiska – gdy liczba wszystkich miejsc wynosi 16–40;
3 stanowiska – gdy liczba wszystkich miejsc wynosi 41–100; albo
4 proc. ogólnej liczby stanowisk, jeżeli liczba wszystkich miejsc wynosi więcej niż 100.

Ilona Burkowska

Gdy dzwonicie do „Gazety Lubuskiej”, to zwykle ja podnoszę słuchawkę... W dziale łączności z Czytelnikami pracuję od 8 lat. Pomagam, podpowiadam, dzwonię, piszę pisma, kontaktuję Was ze specjalistami. Działam z Wami i dla Was. I to właśnie uwielbiam w tej pracy.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.